Expert na spracovanie a výrobu automobilového skla

Tvrdené automobilové sklo

Úvod
Linka na výrobu laminovaného čelného skla

Typická línia kompletného laminovaného čelného skla zvyčajne pozostáva z nasledujúcich základných krokov,

Automobilové predspracovanie

Predspracovanie zahŕňa množstvo prípravných činností pred podrobením skla tepelnému spracovaniu.
Zahŕňajú

Vyrezanie šablóny plochého skla zo štandardných, pravouhlých „veľkostí bloku“ automobilového plaváka;

Breakout

Opracovanie okrajov tvarovaného, ​​ale stále plochého kusu skla, aby sa zabezpečilo vyhladenie okraja skla

Vŕtanie

Linka na výrobu skla zadného skla