Expert na spracovanie a výrobu automobilového skla

Systém vkladania a oddeľovania zakriveného skla