Expert na spracovanie a výrobu automobilového skla

Auto paletizácia

 • Glass palletizing system automotive automation line

  Automatizačná linka automobilového systému na paletizáciu skla

  Oblasti použitia: Automobilové sklá
  Typ: Systém na paletizáciu skla
  Vyžaduje sa sklo: Laminované čelné sklá Číslo modelu: FZPT-A
  Maximálna veľkosť skla: 2300*1400 mm Minimálna veľkosť skla: 1000*700 mm
  Hrúbka skla: 3 mm – 6 mm
  Úroveň dopravníka: 850 +/- 30 mm (prispôsobené)
  Orientácia okuliarov: krídlo dole
  Hĺbka ohybu: Max. 300 mm